Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 23/9/2022 (thứ 6) Trưởng BCĐ NTNM xã Đông Thành kính mời các thành viên BCĐ NTX xã họp sơ kết tháng 9 tại Hội trường lớn UBND xã Đông Thành
(22/09/2022 15:20:38)