Giới thiệu

I. Giới thiệu tổng quát về Xã Đông Thành.
1. Vị trí địa lý:

Xã Đông Thành cách Trung tâm hành chính Thị xã Bình Minh trên 12km, Đông giáp xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình, Tây giáp xã Đông Bình, Nam giáp xã Mỹ Hòa, Bắc giáp xã Đông Thạnh. Diện tích tự nhiên 1.628,12 ha, có 2.815 hộ với 10.886 nhân khẩu, có 2 dân tộc kinh và khmer sinh sống (dân tộc khmer có 616 hộ với 2.272 nhân khẩu).
2. Đặc điểm địa hình, địa chất:
Có dạng địa hình khá bằng phẳng với độ dốc nhỏ hơn 2°, có cao trình khá thấp so với mực nước biển, Đất màu mỡ, phù sa có độ phì nhiêu cao, trồng được hai vụ lúa trở lên, cho năng suất cao, sinh khối lớn lại thuận lợi về giao thông kể cả thuỷ và bộ.
3. Đặc điểm khí tượng, thủy văn
Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Lượng mưa bình quân hàng năm từ 1.400 - 1.450 mm kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11, chiếm 85% lượng mưa cả năm, nhiệt độ tương đối cao, ổn định, nhiệt độ trung bình là 27 °C, biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ, độ ẩm trung bình 79,8%, số giờ nắng trung bình năm lên tới 2.400 giờ Nằm gần sông Hậu nên có nguồn nước ngọt quanh năm. Có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch hình thành hệ thống phân phối nước tự nhiên, cùng với lượng mưa trung bình năm lớn đã tạo điều kiện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.
4. Đặc điểm dân sinh

Tổng diện tích tự nhiện 1.628,12 ha, trong đó: đất ở nông thôn là 65,29 ha, đất nông nghiệp 1432,148 ha. Xã có 7 ấp, với 2.815 hộ, có 10.886 nhân khẩu (trong đó nữ là 5.377 người). Mật độ dân số 2.815 người/km2. Nhân dân sinh sống chủ yếu bằng các ngành nghề sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, làm thuê….
5. Đặc điểm kinh tế - xã hội
Xã có diện tích nhỏ, dân cư sống tập trung. Diện tích đất nông nghiệp 1432,14 ha, đất phi nông nghiệp 195,98 ha.
* Thương mại - Dịch vụ và Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
Phát triển 636 cơ sở Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ đảm bảo về chất lượng nguồn hàng hóa đa dạng, dồi dào đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, chủ yếu là buôn bán hàng hóa, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống, vận tải, y tế,…. Chợ Hóa Thành thuộc xã Đông Thành được Ban quản lý Dự án Đầu tư cấp vốn xây dựng và bàn giao cho UBND xã Đông Thành quản lý vào năm 2008. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, chủ động thực hiện các biệp pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, phát triển chủ yếu chế tạo, xây dựng,… Sản phẩm chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường ở trong và ngoài địa bàn, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ.
* Sản xuất nông nghiệp:
Thực hiện chủ trương chuyển đổi nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững, giảm diện tích đất lúa, tăng diện tích đất màu và đất vườn.
* Chăn nuôi:
Công tác tiêm phòng được quan tâm thực hiện và kịp thời chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng khống chế dịch bệnh, không để lây lan diện rộng, qua đó dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.
6. Đặc điểm cơ sở hạ tầng
Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư đúng mức, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Đến nay có 2.789/2.815 hộ sử dụng điện lưới quốc gia chiếm 0,99%; có 2.736/2.815 hộ dân sử dụng nước máy, đạt 0,97%. Các tuyến đường chính trong xã đều có điện chiếu sáng và được trồng cây xanh, góp phần tạo mỹ quan “sángxanh-sạch-đẹp”. Xã Đông Thành đã huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình công cộng về hành chính; phối hợp thực hiện xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình công cộng về văn hóa-xã hội, cơ sở hạ tầng góp phần phục vụ đời sống người dân và phát triển kinh tế xã hội của xã.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính, Danh bạ cán bộ công chức.
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
Đảng ủy: Gồm Bí thư, Phó Bí thư trực (Trưởng khối vận), Tuyên giáo,
Phó Chủ nhiệm UBKT – Tổ chức Đảng.
Hội đồng nhân dân xã: Gồm Phó Chủ tịch.
Ủy ban nhân dân xã: gồm Chủ tịch (Phó bí thư), 02 Phó Chủ tịch, và
gồm công chức và người hoạt động không chuyên trách gồm:
- 02 Văn phòng – Thống kê
- 01 Kế toán
- 02 Văn hóa – xã hội
- 01 Tư pháp – hộ tịch
- 01 Địa chính – xây dựng – nông nghiệp và môi trường
- 01 Chỉ huy trưởng
- 01 Trưởng công an, 01 phó trưởng công an
- 01 Truyền thanh
- Hội Chữ thập đỏ (01), Hội Dioxin & bệnh nhân nghèo (01), Hội khuyến
học (01), Hội người cao tuổi (01).
Mặt trận và các đoàn thể:
- UBMTTQVN xã: gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch UBMTTQVN
- Hội Nông dân xã: gồm Chủ tịch, phó Chủ tịch.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã: gồm Chủ tịch, phó Chủ tịch.
- Hội Cựu Chiến binh xã: gồm Chủ tịch, phó Chủ tịch.
- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã: gồm Bí thư, phó Bí thư.
2. Thủ tục hành chính
Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng quy định. thực hiện tốt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại UBND xã theo quy định, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân. Công khai niêm yết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã năm 2022; Xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính năm 2022.
Theo dõi, kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính; Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ về thủ tục hành chính theo Nghị quyết số17/NQ-CP.
Tham mưu UBND xã ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO, Quyết định công bố và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 900:2015.
3. Danh bạ cán bộ, công chức

TT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Ghi
chú
I. Cán bộ
1 Nguyễn Ngọc Thảo BT Đảng ủy 0907.136.178
2 Phan Thanh Ngon PBT.TT Đảng ủy 0907.852.207
3 Nguyễn Hoàng Chương PBT, CT. UBND 0978.339.425
4 Huỳnh Văn Phúc CT. UBMTTQ 0977.068.243
5 Nguyễn Văn Tư PCT. HĐND 0985.440.751
6 Nguyễn Thanh Hải PCT. UBND 0989.692.408
7 Sơn Rưa PCT. UBND 0357.827.031
8 Huỳnh Lê Trí Thông BT. ĐTN 0799.685.586
9 Trần Trường Sơn CT. Hội CCB 0338.320.670
10 Nguyễn Thị Thanh Loan CT. Hội LHPN 0766.919.941
11 Nguyễn Chí Tâm CT Hội ND 0795.825.101
II. Công chức
12 Trần Thị Tuyết Hương CC. VPTK 0377.775.848
13 Lê Thị Cẩm Chi CC. VPTK 0903.494635
14 Nguyễn Thị Thu Hiền CC. ĐC-XD-ĐT&MT 0939.698.471
15 Lê Thị Ghi CC. VHXH 0939.772.904
16 Lê Ngọc Mỹ CC. VHXH 0939.005.070
17 Nguyễn Viết Toàn CC.TCKT 0933.866.852
18 Huỳnh Thị Mỹ Dung CC. TPHT 0385.552.132
19 Lê Hoài Thuột CHT. Ban CHQS 0375.053.606
20 Đặng Thành Tâm Trưởng công an 0907.293.898
III. Người hoạt động không chuyên trách
21 Đặng Thúy Nhi Truyền thanh 0775.861.158
22 Nguyễn Văn Nam Tổ chức 0983.080.096
23 Huỳnh Văn Lợi Tuyên giáo 0392.433.029
24 Nguyễn Thị Xuân Hương PCT. UBMTTQ 0333.607.665
25 Nguyễn Văn Phong PCT. Hội CCB 0987.964.047
26 Bùi Thị Thu Trang PCT. Hội LHPN 0985.870.732
27 Châu Hồng Thu PCT. Hội ND 0798.318.713
28 Nguyễn Thị Trà My PBT. ĐTN 0774.838.688
29 Nguyễn Văn Đầy CT. Hội Dioxin/BNN 0373.254.163
30 Nguyễn Thanh Nhơn CT. Hội CTĐ 0976.672.719
31 Nguyễn Văn Bảy CT. Hội KH 0814.506.546
32 Thạch Sô Pha CT. Hội NCT 0917.865.989

III. Thông tin văn minh đô thị.
Năm 2019: Quyết định 465/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Minh về việc công nhận xã Đông Thành đạt chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới.
Năm 2020: Quyết định số 605/ QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Minh về việc công nhận xã Đông Thành đạt chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới.
IV. Thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị, lịch công tác.
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị thường xuyên được UBND xã quan tâm, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo lịch; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật.
UBND xã Đông Thành bố trí phòng tiếp dân, nội quy tiếp dân: sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ, quy chế tiếp công dân có niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Có lắp đặt họp thư góp ý trước UBND trước cửa UBND xã.
Có lịch tiếp công dân cụ thể như sau: Chủ tịch tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần tại phòng tiếp công dân, các ngày làm việc phân công cán bộ tiếp thường xuyên.
Thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị: UBND xã Đông Thành công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị như sau:

- Ông: Nguyễn Hoàng Chương – Chủ tịch UBND xã – Điện thoại: 097.833.9425
- Ông: Sơn Rưa – Phó chủ tịch UBND xã - Điện thoại: 035.782.7031
- Ông: Nguyễn Thanh Hải – Phó chủ tịch UBND xã – Điện thoại : 098.969.2408
 

ipv6 ready