Thông tin liên hệ

Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành
Địa chỉ: Ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703.752.588
 

ipv6 ready